Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

CHẠY TỘI
Trước những sai phạm việc quy hoạch giải tỏa dự án đường 2,5. Ông Nguyễn Đức Hải phó chủ tịch UBND quận Hoàng mai, có công văn 545 gửi chủ tịch UBND thành phố Hà nội, hòng chạy tội.
Những sai phạm đã được thanh tra bộ xây dựng chỉ rõ. 
Trích công văn: 
- Phần B - Kết quả kiểm tra, Mục IV - Trả lời đơn khiếu nại, Khoản 4.1 - Về quy hoạch tuyến đường vành đai 2.5, đối với nội dung thứ 4 của đơn khiếu nại, tại trang 13,14 dự thảo khẳng định: (Như vậy, UBND thành phố Hà nội vi phạm quy định tại Khoản1, Điều 36; Khoản 1, Điều 37 Khoản 2, Điều 38 nghị định số 52/1999/NĐ-CP của chính phủ về việc trước khi hê duyệt thiết kế chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường vành đai 2.5 ( tại quyết định số 104/2002/QĐ-UB) 
UBND thành phố Hà nội phải có văn bản thỏa thuận với Tổng cục đường sắt Việt nam và bộ Giao thông vận tải. Theo bản đồ chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 2.5 đi qua phía bắc ga Giáp bát cắt ngang 04 đôi ray đường sắt, vi phạm điều 22 Nghị định 39/NĐ-CP của chính phủ về an toàn giao thông đường sắt. Việc này công dân khiếu nại là đúng).

Sai phạm tiếp theo về tái định cư. Trích từ công văn:
(UBND quận Hoàng mai báo cáo: số căn hộ để bố trí TĐC vào lô đất HH1 là quá ít so với nhu cầu GPMB của dự án, UBND quận đề nghị Thành phố cho phép bán đấu giá lô đất HH1 cho Ngân hàng công thương để lấy kinh phí thực hiện dự án và được UBND Thành phố chấp thuận tại Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 13/11/2007; Việc làm trên dã gay bất bình và bức xúc cho các công dân trong diện phải di dời GPMB. 

Về dự thảo kết luận thanh tra: Trích - (Đoàn thanh tra yêu cầu UBND Thành phố Hà nội và UBND quận Hoàng mai bố trí TĐC cho dân theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 81/2003/QĐ-UB của UBND thành phố Hà nội, trả lại lô đất HH1 đã đấu giá bán cho ngân hàng Công thương để xây nhà TĐC cho dân). Tại buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra UBND quận Hoàng mai đã đề nghị đoàn Thanh tra vẫn bảo lưu ý kến giữ hai nội dung trong kết luận. Đoàn thanh tra dự kiến công bố kết luận với nhân dân vào ngaỳ 08 hoặc 09/6/2011.

Và ông Nguyễn Đức Hải có đề nghị UBND Thành phố Hà nội can thiệp với đoàn thanh tra như sau:

Trích: Để có cơ sở thống nhất nội dung kết luận thanh tra tuyến đường 2.5 trước khi Đoàn thanh tra công bố chính thức với nhân dân, UBND quận Hoàng mai kính đề nghị UBND Thành phố xem xét có ý kiến với Bộ xây dựng và Thanh tra bộ về hai nội dung đã báo cáo nêu trên (UBND quận xin gửi kèm theo dự thảo kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ xây dựng).

(Nguồn: Facebook)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét