Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

CHÍNH QUYỀN HẢI PHÒNG: NHỮNG LÍNH "CHỮA CHÁY TỒI"