Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

DẪU BIẾT

29/8/2011
                                       “Thủa trời đất nổi cơn gió bụi"
                                                               
                                                  Chinh phụ ngâmNgày chưa kịp hồng đã vội héo

Vì yêu
.
Dẫu biết vài ngọn đuốc không sao thay hai vầng nhật  nguyệt

Vì đêm

Đen quá.

Dẫu biết chẳng sưởi ấm được mùa đông băng giá,

Đuốc yêu-rồi tắt…

Nguội lạnh

Sao vẫn đốt mình, đau đớn hóa tro than ?

Ngày chưa kịp hồng đã héo ?

MXD

1 nhận xét: