Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

CON CHÁU CỤ ĐÂU ?

mai xuân dũng 1/10/2010.

Tình trạng sức khỏe của cụ Võ như thế nào hiện nay ai cũng đã rõ. 
Vậy người ta đến, dựng cụ dậy để đọc thư "mời đi dự đại lễ 1000 năm" 
là có thực tâm không hay đây lại là căn bệnh hình thức. 
Việc dựng một người trong tình trạng đang thở oxy lâu nay như thế này 
để chụp ảnh nhằm mục đích phục vụ công tác tuyên truyền là nhẫn tâm. Dụi mắt một cái cho đỡ nhòe...

Dụi đi dụi lại, mắt đỏ hoe.


Hình như cụ Giáp đang sắp bị...

Dựng dậy để cưỡng....tình (cảm) tập thể


Con cháu cụ đâu ???


mà để cụ phải chịu nông nỗi thế này ???

mai xuân dũngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét