Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

SAO KHÔNG ẲNG LÊN HẢ CHÓ?

11/5/2012
Ngoài ga, trong chợ thấy trẻ con đọc bài thơ (thẩn) này nghe quen quen.
Nói về thơ nhưng không phải là thơ, mà vẫn là thơ.
Nghe lỏm rồi chép ra đây hầu quý bạn hữu.

SAO KHÔNG ẲNG LÊN HẢ CHÓ

Đi đánh chén về nhà
Là mày chạy xồ ra
Lúc đầu mày hít hít
Cái đuôi mừng ngoáy tít
Rồi sau lắc cái đầu
Khịt khịt mũi, gâu gâu
Rồi mày gập chân sau
Chân trước xòe, mày bắt
Ôm tay tao rất chặt
Rồi là mày tất bật
Chạy loăng quăng trong nhà
Dù tao đi họp xa
Cũng nhớ mày lắm đấy

Hôm nay tao bỗng thấy
Tin chúng nó cắn mày!
Đứa thụi ngực, còng tay
Thằng phang đầu đạp nữa
Không nghe tiếng mày sủa
Như những buổi trưa nào
Mày có hiểu thân tao
Là cái đuôi ngoáy tít
Gâu gâu hay khịt khịt
Đâu phải quyền của tao
Ghế của tao ra sao?
Nói thế mày chắc hiểu

Sao không ẳng lên hả chó ?
Để có cớ tao nổ
Nay muộn rồi đừng sủa
Chờ thăm dò xem sao
C,,,, phần mày để cửa
Sẽ bồi dưỡng nghe chó
Tao thương mày lắm đó
Nhưng thằng nào thương tao?

(KHUYẾT DANH)

2 nhận xét: