Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

ĐỒNG TÂM, ĐỒNG Ý, ĐỒNG CHÍ, ĐỒNG LÒNG ?


Tin từ cổng thông tin điện tử đảng cộng sản Việt nam:
Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 8/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã chủ trì Hội nghị. Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Tổng Bí thư chỉ rõ: Trong giai đoạn sắp tới, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp, tất cả chúng ta có một chữ "đồng" , toàn Đảng, toàn dân có một chữ "đồng" : đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng... thì sẽ làm được mọi việc.
Theo tôi, chữ Tâm là tấm lòng là ý nguyện trong sáng, tốt đẹp. Có thể hiểu chữ Đồng Tâm của những người lãnh đạo đất nước phải là thế này:
1- Đặt Tâm trên mắt để nhìn thấy ý nguyện của toàn dân thấu hiểu nỗi khổ của nhân dân.
2- Đặt Tâm trên miệng để nói lên tiếng nói của dân, nói thật với dân, bênh vực lẽ phải
3- Đặt Tâm trên tai để chịu nghe lời than trách của quần chúng
4- Đặt Tâm trên vai để gánh vác chia sẻ với khó khăn của trăm họ
5- Đặt Tâm trên tay để có hành động cụ thể giúp dân giúp đời xóa bỏ bất công, áp bức, nghèo đói
6- Đặt Tâm trên chân để mau mắn chạy đến với những người cùng khổ.
Còn những chữ “đồng chí, đồng ý, đồng lòng” là những chữ cơ bản giống nhau về nghữ nghĩa.
Trong khi hiện nay “có một câu hỏi lớn, rất day dứt, trăn trở lâu nay cần được trả lời cặn kẽ là: Vì sao công tác xây dựng Đảng được Trung ương rất coi trọng, đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị rất đúng, rất hay, nhiều cuộc vận động sâu rộng, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu? Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng?” như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong báo cáo Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI thì câu hỏi đặt ra là: Liệu thời gian qua toàn đảng đã Đồng Ý, Đồng Chí, Đồng Lòng nhưng có Đồng Tâm không? Nếu những người lãnh đạo đất nước có Tâm thì đâu đến nỗi “tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn” như hiện nay ?
Thưa ông Tổng bí thư, Nói và Làm của đảng cộng sản là hai việc quá xa nhau.
Mai Xuân Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét